d8d3942p38mbe5rqaxb0xbwh.jpg

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Tom 3

Wydano na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Polska | From: Biblioteka SGSP