EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych (OW). Część V. Ochrona przeciwpożarowa · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych (OW). Część V. Ochrona przeciwpożarowa

Dublin Core

Source

Publikacja dostępna pod adresem: https://www.prs.pl/__files/parent106/ow_c5_2008.pdf

Title

Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych (OW). Część V. Ochrona przeciwpożarowa

Alternative Title

Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych (OW) : Część V : Ochrona przeciwpożarowa

Creator

Polski Rejestr Statków

Date

2008

Publisher

Polski Rejestr Statków

Format

pdf
110 stron : tabele

Rights

Copyright by Polski Rejestr Statków S.A., 2008

Language

pl

Identifier

ISBN 978-83-60629-77-2

Abstract

Część V Ochrona przeciwpożarowa 2008, została zatwierdzona przez Zarząd PRS S.A. w dniu 24 czerwca 2008 r. i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r. Z dniem wejścia w życie niniejszej Części V, jej wymagania mają zastosowanie: do okrętów wojennych nowych, dla których podpisanie kontraktu nastąpi 1 sierpnia 2008 r. lub po tej dacie  w pełnym zakresie, do okrętów wojennych istniejących na zasadach określonych w Części I  Zasady klasyfikacji.

References

Rozszerzeniem i uzupełnieniem Części V Ochrona przeciwpożarowa 2008 są następujące publikacje PRS: Publikacja Nr 51/P Zasady uznawania firm serwisowych.

Files

Citation

Polski Rejestr Statków, “Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych (OW). Część V. Ochrona przeciwpożarowa,” Biblioteka SGSP, accessed May 29, 2020, http://bibliotekasgsp.locloud.pl/items/show/17.

Embed

Copy the code below into your web page