EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk

Dublin Core

Title

Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk

Creator

Sebastian Czerniak
Jarosław Orszulak

Date

2017

Publisher

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Format

pdf, ePub, Mobi
59 stron : ilustracje, tabele, wykresy

Rights

Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Language

pl

Abstract

Poradnik został podzielony na trzy części. Punktem wyjścia stały się dla nas istniejące definicje dokumentu elektronicznego i są one omówione w pierwszej części. Posługując się przykładami, opisujemy systematykę dokumentów elektronicznych, wskazujemy, co je odróżnia od dokumentów tradycyjnych, objaśniamy również inne pojęcia, naszym zdaniem istotne, związane z powstawaniem dokumentów elektronicznych. Uwzględniając obowiązujące przepisy, najwięcej uwagi poświęcamy dokumentom tworzonym i gromadzonym za pomocą systemów EZD (elektronicznego zarządzania dokumentacją), nie zapominamy jednak o innych źródłach pozyskiwania dokumentów elektronicznych przez archiwa.
W drugiej części poradnika opisujemy sposoby gromadzenia i zabezpieczania dokumentów elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli projektowanego Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Omawiamy tutaj kwestie zasad gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych i bazach danych. W tej części pracy poruszamy także zagadnienia związane z przejmowaniem i sposobem postępowania z dokumentami elektronicznymi, które
znajdują się już w zasobie archiwów państwowych i stanowią w większości uzupełnienie przejętych materiałów archiwalnych w postaci papierowej.
Ostatnią część poradnika wypełniają propozycje dobrych praktyk w pracy z systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Nie próbując zastępować naszą publikacją instrukcji kancelaryjnych ani podręczników obsługi konkretnych programów służących do elektronicznego zarządzania dokumentacją, skupiamy się na tych elementach postępowania z dokumentacją, które są trudniej zrozumiałe lub wymagają dodatkowych, szczegółowych zaleceń i przykładów.

Files

Citation

Sebastian Czerniak Jarosław Orszulak, “Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk,” Biblioteka SGSP, accessed June 3, 2020, http://bibliotekasgsp.locloud.pl/items/show/71.

Embed

Copy the code below into your web page