EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i powietrzu w XXI wieku · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i powietrzu w XXI wieku

Dublin Core

Title

Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i powietrzu w XXI wieku

Creator

pod redakcją Jacka Zboiny

Date

2014

Publisher

CNBOP-PIB

Format

pdf

Rights

Copyright by Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2014

Language

pl

Abstract

W pierwszej części książki dokonano próby przybliżenia bezpieczeństwa w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Rozdział pierwszy zawiera także opracowanie dr. inż. Tadeusza Terlikowskiego poświęcone analizie politycznego środowiska bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnętrznym. Rozważania dotyczące Bezpieczeństwa na lądzie zawężono do wybranych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w transporcie, obiektów budowlanych, a także ratownictwa na akwenach.
Bezpieczeństwo w transporcie drogowym w rozdziale drugim przedstawiła dr inż. Barbara Kaczmarczyk, a zagadania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym według przepisów Unii Europejskiej i samego procesu europeizacji prawa administracyjnego w tym obszarze odpowiednio dr Robert Socha i dr Tadeusz Wojtuszek. W dalszej części tego rozdziału próby przedstawienia najważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa obiektów budowlanych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dokonali bryg. dr inż. Jacek Zboina, st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko i mgr inż. Katarzyna Brudnicka. Rozważania te zostały uzupełnione w kolejnym referacie poświęconym wpływowi wymagań krajowych na bezpieczeństwo pożarowe na przykładzie wyrobów budowlanych przez st. kpt. mgr. inż. Grzegorza Mroczko, inż. Jana Czardybona oraz mgr Karolinę Pastuszkę. Ci sami autorzy omówili także zagadnienia dotyczące stosowania ochrony za pomocą stałych urządzeń gaśniczych. W rozdziale tym znajdą Państwo również przedstawione przez dra Jerzego Telaka wybrane aspekty przygotowania ratowników wodnych do akcji przeciwpowodziowych, a także perspektywy rozwoju dla wieloletniej działalności w Polsce i w Europie fundacji „Edukacja i Technika Ratownictwa”.
W rozdziale trzecim poświęconym Bezpieczeństwu na morzu znalazło się pięć referatów, w tym jeden przygotowano w języku angielskim. W pierwszym materiale autorstwa mgr. inż. Waldemara Parusa zostały omówione kwestie bezpieczeństwa morskiego państwa w kontekście działań administracji morskiej na rzecz systemu zarządzania kryzysowego. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest udział marynarki wojennej w ratownictwie morskim w polskiej strefie SAR, który omówił w swoim referacie kmdr ppor. dr Jerzy Sekuła. Tematykę zapewnienia bezpieczeństwa obiektom portowym w aspekcie współczesnych zagrożeń i wymagań kodeksu ISPS przybliżyli kmdr por. dr hab. Andrzej Bursztyński i dr Alicja Mrozowska. W dalszej części znajdą Państwo artykuł pt. Safe Maneuvering of a Ship in a Multi-Alternative Operational Situation autora z Ukrainy, dra Andriya Viktorovicha Goncharenko reprezentującego Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie. Rozdział kończy referat prof. dra hab. inż. Mariana Kopczewskiego i mł. bryg. dra inż. Marka Tobolskiego, którzy zaprezentowali wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania ochroną przeciwpożarową na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP.
Rozdział czwarty poświęcony Bezpieczeństwu w powietrzu rozpoczyna referat autorstwa dra hab. inż. Tadeusza Compy i dra hab. Krzysztofa Załęskiego dotyczący służby żeglugi powietrznej w systemie bezpieczeństwa lotnictwa. Kolejne prezentowane zagadnienie to bezpieczeństwo lotu – zasada maksymalnej entropii przygotowane przez dra Krzysztofa Szafrana, a także bezpieczeństwo obsługi instalacji hydrazyny na samolocie F16 stanowiące opracowanie mjr. mgr. inż. Karola Budniaka. Problematykę dotyczącą diagnozy stanu psychofizycznego personelu lotnictwa jako predyktora bezpieczeństwa w powietrzu porusza w swoim opracowaniu dr Zdzisław Kobos. Natomiast w dalszej części tego rozdziału inż. Rafał Żurawski przedstawia zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wykonywania prób prototypów obiektów wirujących, a dr inż. Paweł Skalski w artykule w języku angielskim omawia temat Smart material for use in morphing structures. Zastosowanie MES w projektowaniu a bezpieczeństwo konstrukcji na przykładzie analizy ramy silnika poduszkowca IL PRI 760 przedstawiają autorzy mgr inż. Jarosław Milczarczyk i dr Krzysztof Szafran. W dalszej części również dr Krzysztof Szafran i mgr inż. Ireneusz Kramarski opisują tematykę bezpiecznego użytkowania bezzałogowców – spadochronowych układów odzysku. Platforma balonowa jako bezpieczny nośnik do badań systemów wyposażenia bezzałogowych aparatów latających to kolejne opracowanie autorstwa dra Krzysztofa Szafrana. Natomiast zagadnienia dotyczące niebezpieczeństwa hałasu lotniczego w środowisku i metod oceny stanu zagrożenia, a także sposobów ograniczenia przedstawiają na końcu tego rozdziału autorzy mgr inż. Marta Rojek, prof. Danuta Czarnecka oraz dr hab. n. med. Marek Rajzer.

Files

Citation

pod redakcją Jacka Zboiny, “Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i powietrzu w XXI wieku,” Biblioteka SGSP, accessed June 3, 2020, http://bibliotekasgsp.locloud.pl/items/show/81.

Embed

Copy the code below into your web page